18 C
Kotor

Slušaj online radio

Promovisana Monografija Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor (VIDEO)

U sklopu Programa obilježavanja 70 godina postojanja i rada Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, u petak je u palati Grgurina promovisana monografija o dosadašnjem radu te institucije.

Monografija Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor, prvi je cjeloviti prikaz razvoja muzeja i muzejske djelatnosti u Kotoru, ali i svjedočanstvo ogromnog doprinosa Muzeja kulturnom i pomorskom nasljeđu Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.

Autorka monografije je Radojka Abramović, rukovodilac muzejskog sektora, istoričarka umjetnosti, u uvodnom dijelu piše o istorijatu Muzeja, njegovoj vezi sa Bokeljskom mornaricom, o porodici Grgurina- prvobitnim vlasnicama i arhitekturi same palače u kojoj je smješten Muzej.

Predstavljajući Monografiju ona se osvrnula se na formiranje prvih zbirki, prvih izložbi, razvoj muzeja u respektabilnu i naučnono -istraživačku ustanovu sa sve većom ulogom u kulturi i promociji kulturnog nasljeđa Kotora.

Monografija sadrži pregled svih realizovanih aktivnosti od 1952. godine do danas, ali i popis knjiga čiji izdavač je Pomorski muzej.

U osvit XX vijeka nestajanjem brodova na jedra javila se potreba za većim proučavanjem pomorske prošlosti, bogate pomorske baštine koja je ostala kao nasljeđe velike pomorske aktivnosti tokom prethodnih stoljeća. Već tada u krugovima Bokeljske mornarice rodile su se ideje za prikupljanjem predmeta vezanih za to ogromno pomorsko nasljeđe nastalo kroz vjekove. To je bio povod za početak realizacije ustanovljenja jednog Muzeja u Kotoru.

„Osnivanju muzeja 1949. godine u Kotoru dat je veliki značaj na nivou tadašnje države FNR Jugoslavije. Angažovana je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU) iz Zagreba da preko svog Jadranskog instituta formira četiri muzeja u Rijeci, Splitu, Dubrovniku i Kotoru, što je bilo od posebnog značaja za očuvanje pomorske i kulturne baštine većeg dijela istočne obale Jadranskog mora, koji je pripadao tadašnjoj državi Jugoslaviji.

Odmah se pristupilo izradi projekata i elaborata za restauraciju i adaptaciju Palate Grgurina te je ovako preuređen i proširen Muzej svečano otvoren 10. rujna 1952. godine“ – kazao je ravnatelj Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor Andro Radulović.

Namjera publikovanja ove Monografije je da osnivačima, rukovodiocima, zaposlenima, članovima redakcionog odbora i autorima tekstova Godišnjaka Pomorskog muzeja, donatorima, podržavaocima i prijateljima Muzeja, odamo poštovanje i iskrenu zahvalnost na sve do sada učinjeno, sa neskrivenom nadom da će i buduće generacije i naraštaji znati da cijene i čuvaju ono što im je ostavljeno, poručio je Radulović.

Monografiju je predstavila je Ljiljana Zeković, recenzentkinja

U muzičkom djelu programa nastupila je Dušica Kordić, violinistkinja i Nikola Vučković, klavir.

Najčitanije