29.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Reagovanje: UPSUL nema nadležnost za bilo kakvu kontrolu goriva na brodovima i ostalim plovnim objektima

Kruzer u Boki – foto Boka News

Iz Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL), direktor Žarko Lukšić,  dostavio nam je reagovanje na objavljeni tekst ”Ministarstvo ekologije: Prelazak na niskosumporno gorivo vrši se nakon ulaska broda u luku…” u dijelu gdje je navedeno u odgovoru iz Ministarstva ekologije da ”Pored monitoringa kvaliteta goriva kod distributera, u skladu sa MARPOL konvencijom i navedenom uredbom, Uprava pomorske sigurnosti vrši kontrolu kvaliteta goriva na plovnim objektima.”

1. Na osnovu Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (Sl.list CG, br.87/18 od 31.12.2018.godine), pored ostalih nadležnosti vezano za zaštitu morske okoline Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je nadležna za ”sprečavanje zagadjivanja mora sa plovinih objekata” izlivanjem zauljanih materija u more, a nema nadležnost za bilo kakvu kontrolu goriva na brodovima i ostalim plovnim objektima.

2. U sklopu Pomorsko operativnog centra – MRCC Bar, a u skladu sa IMO Rezolucijom MSC.139 (76) – Obavezno javljanje brodova opasnim teretom ADRIREP- brodovi koji se kreću Jadranskim morem, a i svi koji dolaze u crnogorske luke moraju poslati izvještaj koji između ostalog sadrži vrsti i količinu opasnog tereta koji prevoze.

3. U skladu sa Evropskom regulativom 1239-2019, UPSUL prima od agenata najavu dolaska brodova a u skladu sa FAL Konvencijom. Jedan od obrazaca sadrži i vrstu i količinu opasnog tereta na brodu u skladu sa IMDG kodom, a drugi obrazac količinu balastnih voda na brodu. Sve informacije se proslijedjuju nadležnim organima.

Za nepunu godinu će se uspostaviti i NMSW (National Martitime Single Window) – Jedinstveni nacionalni prozor za najavu brodova, gdje će se softversko riješenje najave brodova usaglasiti sa Evropskim direktvama. Finasnsiranje NMSW je iz predpritstupnih fondova EU – IPA 2017 i u mnogome će olakšati monitoring i prikupljanje statističkih podataka o količini opasng tereta a i goriva u brodovima koji dolaze u CG luke, poručio je direktor UPSUL Žarko Lukšić.

Najčitanije