33 C
Kotor

Slušaj online radio

Restoran Verige 65. ima dozvolu za rad …

Boka Kotorska – foto Boka News

Restoran Verige 65.  koje radi u sklopu komanije d.o.o Hefesta od Opštine Kotor dobilo je dozvolu za rad još 19.jula i tim povodom   javnosti se obratili zvaničnim saopštenjem koje prenosimo.

“Podsjećanja radi, zvaničnici opštine Kotor su odbili da izdaju odobrenje za rad kompaniji Hefesta d.o.o, uprkos uredno pribavljenim saglasnostima za otvaranje i rad restorana Verige65 od strane nadleženih državnih organa.

Kao investitor, koji je uložio novac u unapređenje crnogorske turističke i ugostiteljske ponude, sa punim povjerenjem smo čekali postupanje državnih organa i u međuvremenu dobili punu satisfakciju.

Očekivali smo, a pokazuje se neopravdano, da će lokalna uprava Kotora, slijedeći logiku javne odgovornosti, a kao pokretač inicijativa pred Ministarstvom kulture i Specijalnim državnim tužilaštvom uperenih protiv nas, po okončanju postupaka, zvanično obavijestiti javnost o ishodu. Umjesto toga, manipulacije od strane lokalne uprave i predsjednika opštine Kotor gospodina Jokića su nastavljene.

Iako povrijeđenog interesa zbog nezakonitog postupanja lokalne uprave Kotor, nijesmo žurili da o tome obavijestimo crnogorsku javnost. Vjerovali smo da, svojim radom i poslovanjem, treba da postanemo prepoznatljivi, kako u Crnoj Gori tako i među brojnim inostranim turistima kao mjesto koje se izdvaja kvalitetom ponude i šalje najbolju poruku o Crnoj Gori kao turističkoj destinaciji.

Verige 65

Ministarstvo kulture Crne Gore je još 26.05 2017. godine obavijestilo predsjednika opštine Kotor, gospodina Jokića da ne postoji zakonski osnov da se oglasi ništavnim Rješenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara br. UP -i -05 – 110/ 2015 – 3 od 09.03 2016. godine. Ili, jednostavnije, Ministarstvo je odbilo inicijativu kojom je opština Kotor pravdala svoju opstrukciju početka rada restorana Verige65.

Takođe, Specijalno državno tužilaštvo je 12.07 2017. godine obavijestilo opštinu Kotor da ne postoji osnovana sumnja da je bilo koje lice povezano sa Hefesta d.o.o. izvršilo neko krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, te da se nastavi postupak izdavanja odobrenja za rad i obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Dodatno, nakon okončanja ovih postupaka, Hefesta d.o.o. je od Sekreterijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor 19.07 2017. godine dobila Rješenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. \Na kraju, više od dva mjeseca lokalna uprava ne nalazi za shodno da informiše javnost da je ista ona izdala rješenje za rad restoranu Verige65 već nastavlja negativnu kampanju protiv restorana Verige65 i investitora Hefesta d.o.o.

Verige 65

Zbog svega navedenog, a nakon odbacivanja svih optužbi i zvaničnog dobijanja rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, advokat kompanije Hefesta d.o.o. Nikola Martinović, podnio je i krivične prijave protiv:

  • Vladimira Jokića, Predsjednika Opštine Kotor,
  • Zorana Živkovića, Glavnog Administratora Opštine Kotor,
  • Vladimira Bujšića, v.d. Sekretara Sekretarijata za razvoj preduzetništva u Opštini Kotor kao i
  • Vesna Pavićević, odgovornog službenika u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva u Opštini Kotor.

Kao i do sada, mi ćemo nastojati da budemo najbolji u onome što radimo – zajedno sa našim timom koji, prije svega, čini lokalno stanovništvo  i koji sa nama dijele osjećaj ponosa za sve što smo stvorili za tri mjeseca predanog rada”- kaže se u saopštenju “Hefesta” d.o.o.

Rjesenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

Najčitanije