29.4 C
Kotor

Slušaj online radio

Talijanska posla

Povodom nove turističke atrakcije grada Kotora, kontrafora koji je pao a još stoji, grupa građana Kotora uputila je protestno pismo Veneciji:

Poštovana gospodo Mlečani,

Svojim nemarom i lošim radom doveli ste do toga da se poslije 600 godina kotorski bedemi počnu rušiti i što je najgore naveli ste ljude da misle da su državne i opštinske vlasti i oni koji su dužni da održavaju bedeme krivi za ovu situaciju.Ne gospodo, svi mi smo svjedoci redovnog održavanja bedema od strane vlasti i samo je vaš javašluk doveo do toga da bedemi ne mogu da stoje ni 600 godina.

J… Vam rabotu kad niste napravili kontrafore od betona i armature, što se ne ugledaste na Verige, ono čudo koje je napravljeno kao privremeni objekat od armiranog betona nikada neće pasti, a vaš stalni kontrafor od kamena nije durao ni šest stoljeća. Što ga odmah niste napravili odvojenog od bedema, pa sada ni vi ni mi ne bi imali problema.

Kako garantni rok od 600 godina još nije istekao, zahtijevamo da hitno dođete i u najkraćem roku otklonite nedostatke na kontraforu o svom trošku, jer pare koje ubiramo od bedema svake godine mi ulažemo u mnogo pametnije svrhe, a ne u ove krše koji stalno padaju.

Ukoliko ne otklonite navedene nedostatle u razumnom roku, dozvolićemo da padnu i ostali kontrafori i ne samo oni, kao dokaz vašeg lošeg rada i kao dokaz da nam stranci nikada ništa nisu dobroga donijeli, samo trošak.

Grupa građana,

Aleksandar Dender

Moškov Đuro

Kotor noću
Kotor noću

Koštaće te kao kotorske zidine …

“Te costerebbe come le mura di Cattaro” – Koštaće te kao kotorske zidine – stara mletačka uzrečica o nekom skupom poduhvatu!

A koliko su para od posjetilaca zaradili bedemi u ovih zadnjih desetak godina, a?!

Da se samo deseti dio godišnje ulagao u održavanje i da je formirana stalna radna grupa za održavanje i hitne intervencije – do ovoga ne bi došlo!

Mr Jovica Martinović arheolog

Najčitanije