26.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat nastavlja da obogaćuje javne gradske zelene površine

Sa sadnje u velikom Gradskom parku – foto Radio Tivat

Služba Gradskog zelenila Komiunalnog preduzeća Tivat u protekla dva dana završila je radove na revotalizaciji dendroflore u velikom Gradskom parku, malom parku na Trgu Dara Petkovića i parku na Trgu od kulture.

U sklopu ovih javnih zelenih površina posađeno je 50-tak sadnica ukrasnog drveća i 40-tak ukrasnih žbunova, koje je Opština Tivat nabavila tokom oktobra mjeseca. Ova nabavka je realizovana u skladu sa mjerama predviđenim u okviru lokalnih planova iz oblasti zaštite životne sredine.

Kako je rečeno u Sekretarijatu za uređenje prostora Opštine Tivat, radi se o vrstama četinara i lišćara koje su u određenom broju već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina kao što su obični čempres, atlantski i himalajski kedar, tulipanovac, likvidambar, albicija, platan, košćela, lipa, ali i sadnice dvije vrste četinara koje se na ovom području vrlo rijetko sreću – kalifornijski i močvarni čempres. Sadnice drvenastih vrsta su visoke od oko 2 do oko 4,5 metara, dok su sadnice žbunastih vrsta visine oko 60 cm.

“Odabir vrsta je bio usmjeren na one koje su već zastupljene u dendroflori gradskih zelenih površina, zatim na unošenju nekih novih vrsta koje po svojim biološkim karakteristikama odgovaraju sadnji na javnim površinama, a sve u skladu sa mikroklimatskim uslovima područja na kojima će biti zasađene. Cijena za stablašice zavisila je od obima debla i visine, a mi smo se trudili da nađemo optimum te veličine i odnosa cijene, tako da sadnice izgledaju što veće kada se zasade. Ukupna vrijednost ove nabavke je bila oko 3.000 eura”- isakao je Igor Mamula, savjetnik u Sekretarijatu za uređenje prostora.

Ovom prilikom, uz korišćenje novog sadnog materijala,m forimirana je i čitava jedna nova zelela površina u sjeverozapadnom dijelu velikog Gradskog parka, na mjestu gdje je prethodno uklonjena baraka na ulazu na pomoćni stadion FK “Arsenal”. Ovdje je pored ostaloga, nasuto 22 kubika zemlje, postavljena ograda i formiraće se novi travnjak oko posađenih sadnica novog drveća i ukrasnog grmlja.

Izvor:S.L.

Najčitanije