30 C
Kotor

Slušaj online radio

TO Tivat: Objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup novogodišnjih kućica

Zimska bajka u Tivtu kućice – foto Boka News

Turistička organizacija opštine Tivat obavještava javnost da je danas, 12.11.2023.godine, u Dnevnom listu ,,Dan” objavljen Javni poziv za učešće u postupku javnog nadmetanja za potrebe davanja u zakup montažnih kućica, kao i na oglasnoj tabli i interenet stranici Turističke organizacije Tivat www.tivat.travel.

Predmet Javnog poziva je davanje u zakup deset montažnih kućica za potrebe organizovanja Novogodišnjeg programa u Tivtu. Prijava na Javni poziv predaje se direktno na arhivi TOT-a, u Tivtu, ulica Palih boraca 19, najkasnije do 20.11.2023.godine do 13 sati. Postupak javnog nadmetanja (aukcije) sprovešće se u prostorijama Multimedijalne sale Opštine Tivat, dana 22.11.2023.godine sa početkom u 10 sati.

Informacije o svim pitanjima za učešće mogu se dobiti svakog radnog dana od 07 – 15 sati u kancelarijama Turističke organizacije Tivat ili na broj tel 032 671 324.

Najčitanije