12.9 C
Kotor

Slušaj online radio

Uspješna realizacija akcije “Pomoć u kući” – usluge u protekloj godini koristilo 36 lica iz 27 domaćinstava

Sa skupštine Crvenog krsta

Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat uspješno sprovodi uslugu “Pomoć u kući” – zaključak je sastanka koji su održali predstavnici ove opštinske organizacije i opštinskog Sekretarijata za društvene djelatnosti.

Pravo na korišćenje ove usluge u protekloj godini ostvarilo je 36 lica iz 27 domaćinstava, u trajanju od 16 sati po korisniku, na mjesečnom nivou, a cjelokupni projekat finansiran je i podržan od strane Opštine Tivat.

“Pružanje usluge funkcioniše na visokom nivou, što je rezultat naše dobre saradnje. Crveni krst u kontinuitetu iskazuje izuzetnu posvećenost, kao i fleksibilnost u radu sa korisnicima, pružajući potpunu podršku starim i invalidnim licima sa teritorije naše opštine” – istakla je sekretarka za društvene djelatnosti Olivera Mišković Vidojević.

Usluga obuhvata: nabavku hrane, pomoć pri pripremi obroka i hranjenju, pomoć pri kretanju, održavanju lične i higijene prostora, grijanju prostora, nabavci štampe i knjiga, plaćanju režija, posredovanju u obezbjeđivanju različitih vrsta usluga za održavanje stana i uređaja za domaćinstvo, nabavku ljekova…

Opstina Tivat i Crveni krst

Sredinom prošle godine Opština Tivat je Crvenom krstu donirala malo putničko vozilo, sa ciljem omogućavanja proširenja obima usluge “Pomoć u kući”, na cjelokupnu teritoriju opštine. Za obavljanje ove usluge trenutno su angažovane tri geronto-domaćice i jedna koordinatorka. Usljed povećanja zahtjeva za korišćenjem ove usluge, Opština je finansirala obuku za licenciranje još dvije geronto-domaćice, budući da u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, jedna geronto domačica može pružiti uslugu pomoći za deset korisnika.

“Pravo na korišćenje usluge, korisnicima se odobrava na osnovu rješenja Centra za socijalni rad, a Opština Tivat u potpunosti finansira troškove koji padaju na teret korisnika. Ovim putem Opština Tivat poziva sva stara lica /starija od 67 godina/ i lica sa invaliditetom, kojima je neophodna podrška u vidu usluge Pomoć u kući, a čija mjesečna primanja ne prelaze 800€ da se obrate nadležnom Centru za socijalni rad kako bi podnijeli zahtjev i ostvarili pravo na korišćenje usluge” – poručuju iz Sekretarijata.

Redovnoj godišnjoj Skupštini Crvenog krsta Tivat prisustvovali su predsjednik SO Tivat mr Miljan Marković, sekretarka Sekretarijata za društvene djelatnosti Olivera Mišković Vidojević i samostalna savjetnica za socijalnu zaštitu Opštine Tivat Sunčica Radović.

Najčitanije