30.8 C
Kotor

Slušaj online radio

Za održavanje Titova Galeba lani utrošeno 800 hiljada kuna

Brod Galeb
Brod Galeb

Priča o motornom brodu Galeb postaje pomalo »neverending story« barem kada je riječ o trošenju proračunskih sredstava kako bi se Titov brod održavao na morskoj površini. Čak i SDP-ove koalicijske partnere kao što je HNS neprestano upucavanje novca poreznih obveznika ponukalo je, kao što je to napravila gradonačelnica Kraljevice Nada Turina Đurić, da predlože da se brod potopi i postane ronilačka atrakcija. Takvo razmišljanje i te kako je legitimno nakon što je natječaj za koncesionara neslavno propao, piše Novi list.

Nalog kapetanije

Nedavno je na Kolegiju gradonačelnika stavka Galeb ponovno podebljana i to pod točkom kapitalna ulaganja u programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Rijeke.

– Na raspisani natječaj za davanje u koncesiju za gospodarsko korištenje kulturnog dobra motornog broda »Galeb« nije pristigla niti jedna ponuda. S obzirom da nije izvjestan datum sklapanja ugovora o koncesiji, do kraja tekuće godine planiraju se sredstva za usluge operativnog veza, usluge zapovjedništva (kapetan i 3 člana posade) i tekuće održavanje te se prethodno planirani iznos uvećava za 417.000. Planirani iznos – 805.000 kuna, navedeno je u materijalu.

Pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu Ivana Šarara pitali smo zbog čega se uopće iz proračuna plaćaju kapetan i tri člana posade, tko su ti ljudi, te što njegov odjel misli napraviti kada je riječ o konačnom rješenju za Galeb.

– Sukladno rješenju Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Rijeka, određen je najmanji broj članove posade, tri člana, radi provođenja svih mjera sigurnosne zaštite i sigurnosne uporabe plutajućeg objekta. Grad Rijeka na brodu ima kapetana i 3 člana posade, obzirom da je potrebno osigurati da na brodu stalno bude jedan član posade. Dakle, da brod Galeb mora imati posadu, sukladno zakonu odlučila je Lučka kapetanija i to isključivo iz sigurnosnih razloga, pojašnjava Šarar. On dalje navodi da su članovi posade 2013. godine angažirani putem agenta i posrednika međunarodne pomorske agencije »Adriatica« d.o.o..

– Trenutačno ti ljudi obavljaju poslove članova posade putem ugovora o djelu jer smo nastojali smanjiti rashode za usluge na način da se ne plaća provizija agentu. U motorni brod Galeb ove godine utrošena su sredstva u iznosu od 627.462 kune. Za članove posade broda utrošena su sredstva u iznosu od 440.000 kuna, bruto plaća, naveo je Šarar.

Pristojba za vez

Što se tiče ostalih troškova, za nabavu i postavljanje cinkove zaštite neophodne za zaštitu trupa broda i izradu troškovnika radova hitnih mjera zaštite sukladno nalogu Konzervatorskog odjela u Rijeci, te godišnji pregled broda, utrošena su sredstva u iznosu od 43.000 kuna. Za pristojbu za vez i troškove električne energije koju Grad plaća Lučkoj upravi u Rijeci utrošena su sredstva u iznosu od 130.000 kuna. U veljači ove godine zbog jakog vjetra angažirana je asistencija tegljača (remorker) u iznosu od 12.000 kuna. Osiguranje broda iznosi 11.500 kuna, naveo je Šarar.
Na ključno pitanje koji su daljnji planovi s Galebom, Šarar je odgovorio u jednoj rečenici: »Što se tiče daljnjih planova s brodom Galeb, trenutno razrađujemo prijavu za sredstva iz fondova EU«.

Eto, priča o onima koji su zainteresirani za koncesioniranje Galeba, a pričalo se o četiri ponude, te o prilagođavanju natječajnih uvjeta kako bi se privuklo investitore, očito pada u zaborava. I ovaj kapitalni kulturni projekt pomalo se svrstava u red neostvarenih gradskih obećanja kao što su izgradnja gradske knjižnice i novog muzeja.

Nitko ne zna do kada će se s milijun kuna na godinu, do sada je potrošeno od kada je brod kupio Grad Rijeka više od osam milijuna kuna, Galeb održavati na površini. Budući da nema ni jasnog plana što s njim napraviti i kakav je dinamički plan kada je riječ o europskim sredstvima, opravdano je nezadovoljstvo svih onih kojima su smanjena proračunska sredstva, a legitimni stavovi da bi najbolje bilo brod potopiti. Godine ne realizacije projekta uređenja Galeba izazvale su opravdano nezadovoljstvo jer u ovom trenutku nitko ne može decidirano odgovoriti kada će se Galeb urediti i privesti svrsi.

www.novilist.hr

Najčitanije