16.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Crveni krst Tivat: Povratak gerontodomaćica u domove korisnika

Crveni krst Tivat

U našem gradu, već nešto više od 15 godina sprovodi se projekat „Njega starih lica u Opštini Tivat“. Nakon nekoliko promjena u institucijama koje su koordinirale istim, od 2006. godine  ovaj značajni i humani servis finansira Opština Tivat, a sprovodi Opštinska organizacija Crvenog krsta Tivat.

Ono što je konstanta, to je 6 geronto domaćica od kojih njih 5, vrlo posvećeno i saosjećajno rade ovaj plemeniti posao već 15 godina. U 2020-oj godini, godini pandemije, u rad se uključila i medicinska sestra, čiji servisi mjerenja vitalnih funkcija, šećera i saturacije, kao i pomoć pri komunikaciji sa izabranim ljekarima u mnogome olakšavaju našim korisnicima pristup zdravstvenim uslugama.

Praćenje kvaliteta sprovođenja ovog programa, između ostalog radi se i kroz anketiranje korisnika Programa, te smo tako u toku marta naše korisnike zamolili da ocijene rad gerontodomaćica i servise koje pružaju.

Od ukupnog broja ispitanih korisnika 58% koristi Program od 3- 5 godina, 9%  su korisnici Programa od 6-8 godina, 18% koristi Program manje od 3 godine, dok je 15% ukupnog broja korisnika uključeno u Program od 10-15 godina.

Najčešće usluge koje gerontodomaćice pružaju korisnicima su: čišćenje u kući, nabavka ljekova preko recepta u Domu zdravlja i apotekama, nabavka namirnica, priprema obroka, a ponekad i frizerske usluge. Ono što korisnici navode kao možda i naznačajnije jeste druženje i razgovor. Ovaj socijalni kontakt je od neprocjenjivog značaja za ovu populaciju i njihove porodice jer, kako navode u anketi, mnogo znači kad domaćice dođu i ponude svoju pomoć. Korisnici sugerišu kako bi češći obilasci bili više nego dobrodšli. Program se ,inače, sprovodi u skladu sa važećim propisima, a prije svega prema Pravilniku o bližim uslovima za pružanje i korišćenje usluga podrške za život u zajednici kojim je predviđen tačan broj obilazaka i broj korisnika po greontodomaćici, kao i plan i raspored posjeta.

Ova populacija je često zaboravljena od strane društva i ovaj program je sjajan način inkluzije starijih i brige o njima. Crveni krst Crne Gore kao licencirana organizacija sprovodi ovaj program u više crnogorskih opština i organizuje obuke za gerontodomaćice.

Korisnici su rad gerontodomaćica u našoj opštini ocijenili izuzetnim, o čemu najbolje svjedoči izjava jednog od njih: „Njihov rad i trud su za svaku pohvalu. Moj predlog- čuvajmo ih!“.

Zbog pogoršane epidemiološke situacije u našem gradu, tokom prethodnih mjeseci gerontodomaćice su vršile samo usluge nabavke namirnica i ljekova, a s obzirom da je Tivat trenutno u mnogo povoljnijoj epidemiološkoj situaciji, od ponedeljka će se gerontodomaćice vratiti punom opsegu posla na zadovoljstvo korisnika

Pravo prijave za ovaj program imaju lica starija od 67 godina u jednočlanom ili višečlanom staračkom domaćinstvu ili samohrana lica sa invaliditetom. Podsjećamo zainteresovane korisnike da za dodatne informacije o prijavi i potrebnoj dokumentaciji mogu kontaktirati Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Tivat ili OO CK.

Najčitanije