23.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Kako je Beograđanin prije Tivćana koji godinama čekaju, dobio vez u Kalimanju?

Gliser dimenzijama prelazi granice veza

Komunalno preduzeće Tivat jednom je građaninu Tivta zbog neplaćanja te usluge, oduzelo vez u gradskoj marini Kalimanj koji je inače, njegova familija koristila još od 1960. godine, da bi ga potom u potpuno inetranspartentnoj proceduri, dalo jednom Beograđaninu koji sada na tom mjestu drži svoj gliser.

To se protivi javno proklamovanoj poslovnoj politici Komunalnog da prednost za dobijanje vezova za čamce u gradskoj lučici Kalimnaj imaju građani Tivta, ali i osnovnoj namjeni te marine a koja je početkom odamdesetih godina prošlog vijeka građana sredstvima samodoprinsa Tivćana upravo da u njoj budu smještena manja plovila za sport i rekreaciju lokalnog stanovništva.

Za dobijanje vezova u Kalimanju i dalje postoji veliko interedsovanje Tivćana pa Komunalno ima formirane liste čekanja građana koji se nadaju da će se „osloboditi“ neki od ukupno 338 vezova koliko ih ima u gradskoj lučici. Stoga je još i nevjerovatnije kako je to opštinsko preduzeće prošle godine jedan od vezova na koje Tivćani čekaju godinama, u krajnje netranspratentnoj proceduri, dalo Beograđaninu koji sada ovdje drži svoj gliser.

Tivćanin Božo Petrović obratio nam se istakavši da je njegova porodica za svoju barku koristila vez L1 u Kalimanju koji se još od 1960.godije vodio na njegovog pokojnog djeda. Stau barku su u međuvremenu prodali, pa su ih iz Komunalnog dopisom obavijestili da, ukoliko žele da zadrže vez, treba da kupe drugu barku i registruju je na sebe, a što su Petrovići i učinili. Preregistrarcija polovne barke koju su kupili i njeno prenošenje na novog vlansika je međutim, potrajalo zbog usporenog rada poreske i pomorske administracije uslijed pandemije korone. U avgustu prošle godine Boškov otac Pero Petrović se obratio Komunalnom  tražeći da kao dokaz da su oni nabavili barku i time stekli mogućnost zadržavanja veza koji je njihova porodica koristila više od 60 godina, Komunalno prihvati kupoprodajni ugovor koji su Petrovići napravili sa dotadašnjim vlasnikom polovne, pet metara duge pasare TV-684 koju su u međuvremenu kupili.

„Da su oni u suštini, prihvatili naš zahtjev, potvrđuje činjenica da su nastavili da nam uredno šalju račune za mjesečno korišćenje veza L-1 a koje smo mi uredno plaćali. Međutim, u međuvremenu je Komunalno taj „naš“ vez dalo drugom čovjeku koji i nije iz Tivta i on već mjesecima na njemu drži svoj gliser koji takođe nije ovdje registrovan, već u Beogradu. To plovilo inače, većih je dimenzija nego što su kapacieti veza L1 namijenjenog za male barke dužine do 5 metara, a što se vidi i iz fotografija jer gliser ovog Beograđanina krmom „prelazi“ van limita određenih za vez L1“- kazao je Božo Petrovič dodajući da su po njemu, najodgovorniji za ovakvo neprospisno ponašanje i zloupotrebu službenih ovlašćenja na štetu domicilnog stanovništva Tivta, koordinator u Komunalnom preduzeću Savo Klakor i rukovoditeljka službe Gradske lučice Dunja Petković.

Iz Komunalnog prerduzeća Tivat priznali su da je Beograđaninu Mlađanu Marjanoviću u međuvremenu dodijeljen sporni vez L1, ali nisu odgovorili ko je i na osnovu kojeg propisa iz menadžmenta tog preduzeća koje je operater gradske lučice Kalimanj, donio takvu odluku.

„Zvanični zakupac veza L1 u lučici Kalimanj je Marjanović Mlađan i usluga zakupca veza se fakturiše istom. Ugovor o zakupu veza  L1 koji je DOO Komunalno Tivat zaključilo sa Marjanović Mlađanom, je istekao 31.12.2021.godine.“- saopšteno nam je iz te opštinske firme.

Marjanovičev gliser na Petrovićevom vezu

Tvrde da su Petrovići imali neplaćena dugovanja za korišćenje veza L1, a koja su, prema analitičkoj kartici koju su dostavili, do sredine prošle godine dostigla iznos od 224 eura. Cijena zakupa tog veza za barku od 5 metara koja je fakturisana toj tivatskoj porodici inače, iznosila je 19,5 eura mjesečno, sa PDV-om.

„Nakon što je vez L1 zbog dugogodišnjeg korišćenja veza bez  ugovora o zakupu i neizmirenja zaostalih dugovanja oduzet ranijem  vlasniku, udovoljilo se zahtjevu Marjanović Mlađana da privremeno priveže plovilo na istom, zbog nemogućnosti da na drugi način riješi  privez. Dogovoreno je da u roku od 60 dana od dana isteka ugovora o zakupu oslobodi vez, odnosno ukloni svoje plovilo sa istog. Očekujemo da će plovilo biti uklonjeno u dogovorenom roku (do 01.03.2022.g.)“- kazali su  iz Komunalnog.

Nisu objasnili kako je moguće da je Beograđanin „preko reda“ i važećih pravila o prioritetima za koriušćenje kapaciteta gradske marine kojom gazduje Komunalno, te mimo brojnih Tivćana koji godinama čekaju na mjesto u gradskoj lučici, dobio priliku da ovdje veže svoj gliser. Nije pojašnjeno ni kako je to Marjanović navodno bio u „nemogućnosti da na drugi način riješi privez“ svog glisera U Tivtu gdje postoji više većih i manjih komercijalnih marina čije su cijene usluga znano skuplje, a u kojima uvijek ima slobodnih kapaciteta, nego je baš morao doći u situaciju da mu neko iz menadžmenta Komunalnog, mimo važećih prosisa i kriterijuma, pravi uslugu i dogovore sa njim i daje mu vez u gradskoj marini namijenjenoj prvenstveno potrebama lokalnog stanovništva.

VEZ DALI BEOGRAĐANINU, ALI GA I DALJE NAPLAĆIVALI TIVĆANINU

Posebno zanimljivo je to što su vez koji su oduzeli njegovom višedecenijskom korisniku iz Tivta i dali ga Beograđaninu, iz Komunalnog i dalje nastavili da fakturišu i naplaćuju familiji Petrović.

Pokazuju to i računi i uplatnice za vez L1 koji je Pero Petrović dobio i platio za oktobar i novembar prošle godine, iako je tada na tom vezu već bio vezan gliser Beograđanina.

Iz Komunalnog su ovo objasnili „tehničkom greškom“ u softveru za obračun usluga koji koristi ta firma.

Račune i dalje slali Petroviću

„Vez L1 je do aprila 2021.g., fakturisan ranijem korisniku, koji se u  programu ovog društva vodi pod korisničkom šifrom V10313. Vez je oduzet ranijem korisniku zbog neredovnog izmirenja obaveza prema ovom  društvu, te ne potpisivanja ugovora o zakupu zbog nepotpune dokumentacije, koja se ogleda u dostavljanju dokaza o vlasništvu plovila. O mogućnosti oduzimanja veza zbog prethodno navedenih razloga korisnik je upozoren u više navrata. Prema knjigovodstvenoj kartici ovog društva, koju Vam dostavljamo u prilogu, zaostali dug ranijeg  korisnika, u momentu oduzimanja veza je iznosio 223,85€. Nakon što je dug u cjelosti izmiren, te nakon što je isti (Petrović- prim.aut.) dostavio dokumentaciju o vlasništvu nad plovilom, dodjeljen mu je drugi vez pod oznakon A POM 3, koji je bio slobodan.“- objašnjavaju iz Komunalnog tvrdeći daje Petrović sa njima potpisao ugovor o korišćenju tog novog veza 24. septembra prošle gdine.

„Nesporno je da je od aprila do seprembra 2021.g.  došlo do prekida u fakturisanju usluga predmetnom korisniku zbog  nepostojanja osnova za zaduženje. Tek potpisivanjem ugovora za vez A POM 3, nastaje pravni osnov po kome se korisniku vršilo fakturisanje za 09., 10., 11. i 12. mjesec 2021.g. Kako je korisnička šifra u programu ovog društva vezana za ime korisnika, ista je zadržana, odnosno prenijeta i za vez A POM 3, za koju je potpisan ugovor. Uslijed tehničkog  nedostatka, koji je nastao zbog uvođenja novog programa, koji je u fazi testiranja, korisnička šifra je u fakturi kroz program „povukla“ i staru oznaku veza. Tehnički nedostatak će biti otklonjen u zaduženju za tekuću godinu tj. od janura 2022.“- objašnjavaju iz Komunalnog.

Izvor:S.L.

Najčitanije