11.3 C
Kotor

Slušaj online radio

Osobe sa invaliditetom i dalje diskriminisane u procesu glasanja, ili da ih nose, ili da glasaju pismom

Zoran Radimir

Mnogi odustaju od glasanja zbog komplikovane procedure


Izborna opštinska komisija u Kotoru bila je dužna da obezbijedi rampe, kako bi osobe sa invaliditetom same mogle glasati na izborno mjesto. Ako rampe nisu mogli da postave, onda je trebalo da obezbijede jedan zajednički prostor za glasanje, gdje je ova rampa već dostupna, za sve osobe sa invaliditetom, kažu iz Udruženja paraplegičara Kotora.

Takođe, opštinska izborna komisija nije obezbijedila uslove za glasanje slabovidnih lica – trake širine 40 cm na podu cijelom dužinom od ulaza do glasačke kutije i do kabine.

Bar polovina od 35 članova Udruženja ne mogu izaći na glasanje zbog arhitektonskih barijera. Mnogi zbog toga i odustaju od glasanja. Preostaje im da biraju – ili da ih organizatori na rukama nose do glasačkog mjesta (što nije dostojanstveno), ili da putem pisma biračkom odboru podnesu zahtjev za glasanje putem pisma na obrascu PP. Birač je dužan da lično potpiše obrazac. Pritom mora da taj zahtjev dostavi biračkom odboru do 13 sati. S obzirom da se radi o nepokretnim osobama ili licima ograničene pokretljivosti, zahtjev može dostaviti samo lice, koje podnosilac zahtjeva za glasanje putem pisma ovlasti svojim potpisom.

 -Ovako je svake godine kad treba da se glasa- komplikovano je za OSI, treba dva puta čekati red za uzimanje i predavanje tog zahtjeva i onda ljudi odustaju. Znači, treba da idem kod notara da bih ovlastio osobu da bi donijela papir sa zahtjevom, onda ta osoba treba da čeka red za papir, da mi ga donese, da ga potpišem i onda da opet ide s tim kod komisije da ga preda, i tek onda ako dođu sa materijalom za glasanje kod mene.

Ni ovoga puta glasačka mjesta nisu prilagođena za OSI, iako tokom kampanje poneko od kandidata i progovori o zalaganju za naša prava, kaže Zoran Radimir iz Udruženja paraplegičara Kotora.

/M.D.P./

Izvor:M.D.P.

Najčitanije