13 C
Kotor

Slušaj online radio

Ples derviša

Ples derviša

Ples derviša, poznatiji kao “nebeski ples”,  biće priređenu u  četvrtak 29. juna, u dvorani Park u Herceg-Novi 21 sat.

Ovaj događaj se  organizuje u saradnji sa Turskim kulturnim centrom „Yunus Emre“ iz Podgorice, a izvešćega Semazen grupa Derviša Kulturnog centra „Karabaš Veli“ iz Burse.

Besplatne ulaznice možete podići na blagajni Dvorane PARK u terminima od 9 do 12 sati.

O „PLESU DERVIŠA“

Ples derviša, poznatiji kao “nebeski ples”,  simbolično predstavlja mistično putovanje.

Sema je spoj religije i filozofije, drevne umjetnosti pokreta i muzike.

Ples, muzika, slušanje i duhovno iskustvo sjedinjuju se tokom plesa derviša, a ovaj spoj religije i filozofije, drevne umjetnosti pokreta i muzike, veže se za ime Dželaledina Mevlane Rumija, velikog mislioca Islama.

Dželaludin Rumi (Mevlana) je bio  veliki mistički pesnik na persijskom jeziku i religijski filozof koji je pisao o jedinstvu prirode i savršenom čoveku. Najpoznatija njegova dela su Mesnevija i Divan-i Šems, a red mevlevija je zvanično ustanovio njegov sin Sultan Veled.

Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu (Rumski sultanat), današnja srednja Anadolija, a Mevlana na perzijskom znači “naš vodič” ili “naš gospodar”.

Rumi je inspirisao stvaranje nezavisnog sufijskog bratstva mevlevija, nazvanih prema počasnoj tituli koju su učenici dodjeljivali svom učitelju (mevlana − naš učitelj). Ovaj red je postao poznat u Evropi kao »vrteći derviši« prema važnoj ulozi ritualnog plesa u obaveznom sedmičnom obredu nazvanom Sema.

Sema je jedno duhovno putovanje, molitva, bogosluženje, simbolizuje stvaranje svijeta, vaskršenje u ljudskom domenu, pokretanje u ime ljubavi prema velikom Stvoritelju i spoznaju ropstva i usmjerenost na putu prema “İnsan- ı Kâmil”(Savršenom čovjeku). Čovjek napuštajući ego i sve misli o materijalnom, uzdiže se duhovnom ljubavlju do istine, pravde i kao zreo čovjek pretvara se u roba koji je u  službi svih stvorenja.    Izvođenja Seme propraćeno je zvukom neja,  kuduma, rebaba i sličnih muzičkih instrumenata.  Osoba iz ove grupe koja uz pratnju muzike izvodi Semu naziva se Semazen. Svaki pokret Semaha ima svoje značenje koje kada se sluša uz zvuke nej insturmenta daje spokoj.

Ruke Semazena koji započinje Semu su raširene, desna šaka je okrenuta ka nebu, kao za molitvu, a lijeva šaka je okrenuta ka zemlji. Ovo simboliše prenošenje dobročinstva narodu od Boga. Semazen se okreće sa desne na lijevu stranu i na taj način zahvata ljubavlju sva stvorenja. Sema ritual se sastoji iz sedam djelova i svaki dio ima svoje značenje.

Ples derviša

Prvi dio

Počinje sa naatom. * Naat  = stihovi kojima se slavi Hz. Muhammed

Drugi dio

Počinje udarom kuduma, udaračkog instrumenta koji se koristi u Mevlevijskim obredima Ovaj udar predstavlja Allahovu zapovijest o nastanku svijeta i čovjeka “Budi!”

Treći dio

U trećem dijelu čuje se zvuk neja.  Nej simbolizuje dah Allaha koji svemu daje život.

*Nej = vrsta duvačkog instrumenta

Četvrti dio

U ovom djelu semazeni , u pratnji zvuka   pešrev instrumenta pozdravljaju jedan drugog tri puta i hodaju u krug.

Peti dio

U ovom djelu semazen skida sa sebe crni plašt koja simbolizuje ovozemaljska zadovoljstva, oslobađa se od svega što je prizemno i okreće se istini. Nakon toga ljubi šejhovu ruku i traži dozvolu da sema počne. Sema su četiri pozdrava.

  1. Pozdrav 1 – Predstavlja spoznaju  o sopstvenom zatočeništvu
  2. Pozdrav 2 – Predstavlja oduševljenje Allahovom mudrošću
  3. Pozdrav 3 – Predstavlja pretvaranje ove spoznaje i oduševljenja u ljubav i predaju sluge Bogu
  4. Pozdrav 4 – Predstavlja čovjekovo duhovno upotpunjenje i povratak u ulogu zbog koje je i stvoren a to je podaništvo Bogu.

U četvrti pozdrav uključuje se i šejh i vođa semazena.

Šesti Dio

U ovom dijelu se čita Kur’ an Kerim.

Sedmi dio

Sedmi dio Sema rituala završava se dovom za spasenje zemlje, Fatihom koja se uči za sve ljudske duše i pejgambere. Nakon završetka Seme, semazeni tiho napuštaju mjesto na kom su izveli ritual.

 

Najčitanije