19.2 C
Kotor

Slušaj online radio

Odata pošta poginulim rodoljubima na Pipoljevcu i Mircu

Sa Mirca

Članovi Udruženje boraca NOR-a i antifašista Kotor na čelu sa predsjednikom UBNOR-a Kotor, Jovom Bećirom  juče su odali poštu hrabrim borcima koji su poginuli 15. septembra 1943. godine na Pipoljevcu.

Kapitulacija Italije 9. septembra1943 je donijela bitne promjene u cjelokupnom rasporedu i odnosu snaga zaraćenih strana učesnika II svjetskog rata. Nova Italijanska Vlada je prihvatila saradnju sa saveznicima,  čime su se suprostavili Njemcima a javio se i problem odnosa sa četnicima i drugim kolaboracionalistima, dotadašnjim pomagačima. Samo manji dio italijanskih vojnika i oficira, antifašistički raspoloženih se priključilo partizanima.

“U Grblju je na dosta specifičan način došlo do okupljanja partizanskih boraca i formiranja posebnog Grbaljskog  bataljona. Na glas o kapitulaciji Italije po selima su počele da sakupljaju grupe aktivista NOP naoružani i sa partizanskim obilježjima.Na Pobrđu 10. septembra  1943. godine okuplja se znatan broj boraca iz nekoliko susjednih sela.Tu se formira Grbaljski bataljon. Borci su razvrstani u tri čete. Za komandanta bataljona određen je Đuro L. Tičić, a za njegovog zamjenika Jovo M. Bajković, komesar bataljona bio je Stevo Jovanović, a zamjenik Vojo Brinić. Bataljon je imao oko 250 vojnika.

Bataljon je vatreno krstenje imao prema Lepetanima protiv Njemaca pristiglih iz Dubrovnika. Pored Grbaljskog bataljona Njemce su napadali i Tivatski bataljon i jedana kombinovana  italijanska jedinica. Borba je trajala čitav dan. Predveče Grbaljski bataljon uspio je da slomi otpor Njemaca poslije čega je zauzeto čitavo naselje. Dok je trajala borba u Lepetanama Njemci su nastupali  od Cetinja prema Kotoru. Zaposjeli su Vrmac, Trojicu, fabriku sapuna, bolnicu i još neke prilaze gradu. 15. septembra u oštrom napadu savladani su Njemci na Trojici i Vrmcu i na  nekim  položajima u Škaljarima. Poslije ovladavanja trojicom i Vrmcem,  sastav  Grbaljskog bataljona nastavio je sa borbenim angazovanjem tokom citavog 15. septembra.Prva četa Grbaljskog bataljona bila je upućena  da na  Goraždi i Pipoljevcu zaustavi nastupanje Njemaca od Njeguša i Lovćena prema Mircu. Došlo je do vrlo oštre borbe na bliskom odstojanju. Poslije odbijanja nekoliko juriša uz  dosta gubitaka četa se povukla niz Goraždu prema Grbaljskom polju. U toj borbi su poginuli: Ivo Bajković, Stevo Damjanovic , Milo Damjanovic, Marko Maslovar, Pero Strahinja, Stanko Milojko i Lazo Pejović.

Poginuo je i Ilija Počanić borac iz  Kavacke čete i dva italijana.

Sa Pipoljevca

U toku trodnevnih borbi protiv okupatorskih snaga na području istočne Boke, u kojimna je Grbaljski bataljon imao vidnog udjela. Njemci su imali ozbiljne gubitke. Ali nedovoljno iskustvo boračkog i komadnog kadra i dosta improvizacija u organizovanju uticali  su da efekti ne budu još veći ali bez obzira na to,to je bilo jedno od najuspješnijih borbenih dejstava koje su tih dana izvele  novoformirane  partizanske jedinice na čitavom području Crne Gore i Boke .

Jos jednom hvala i slava poginulim borcima Grbaljskog bataljona i svim ucesnicima NOB” – kazao je Bećir.

Nakon odate pošte na Pipoljevcu članovi  UBNOR-a i antifašista Kotor uputili su se ka spomen ploči na Mircu na kojoj su položili cvijeće i odali poštu poginolom rodoljubu Vasu T. Mitroviću, članu međuopštinskog komiteta KPJ i sekretaru SKOJA na Sv.Stefanu poginulom 20 jula 1941.godine. Vaso T. Mitrović svoj život je časno položio za slobodu izvršavajući partijski zadatak,poginuo je od strane italijanskog okupatora.

Najčitanije