22 C
Kotor

Slušaj online radio

Tivat – uklanjanje mulja iz podmorja gradske lučice, niko nije odgovoran, Opštini prijeti kazna od 40.000 eura

Plovni bager u Kalimanju

Da li će se i kada nastaviti kontroverzni radovi na čišćenju podmorja gradske lučice Kalimanuj u Tivtu za sada nije poznato jer se čeka izrada Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu od  sprovođenja te investicije, koju je prije pola godine pokrenula administracija gradonačenika Tivta dr Siniše Kusovca (DPS).

Skoro 200 hilhjada eura vrijedan posao iskopavanja oko 40 hiljada kubika mulja i nanosa iz podmorja gradske marine Kalimanj dobila je tivatska kompnaija „Iva put“. Po odredbama tendera Opštine Tivat,  izvođač je bio u obavezi da iskopani materijal  iz podmorja gradske lučice, odvede na udaljenost ne manju od kilometar od obale Tivta i odloži na dubinu mora ne manju od 10 metara. Način na koji je tom poslu pristupila „Iva put“ u aprilu ove godine zapepastio je Tivćane jer je plovnim bagerom-refulerom, ta kompanija počela da iskopava nanose mulja iz krajnjeg sjeverozapadnog dijela Kalimanja, kod restorana „Volat“ i taj je materijal plutajućim cjevovodom, odvodila na samo oko 250 metara udaljenosti i prosipala na ulazu u marinu, u tjesnacu Grlo, na taj način zatrpavajući ionako uzak i plitak jedini ulaz u tivatsu gradsku marinu. Nakon što se javnost pobunila zbog ovog skandala, iz Opštine su saopštili da je ovo bilo samo „testno uklanjanje mulja“, pa su iz „Ive puta“ ubrzo postavili plutajući cjevovod za izbacivanje mulja iz gradske lučice na udaljenost od nekoliko stotina metara od obale Tivta pred rtom Pakovo.

Zatrpavanje tjesnaca Grlo u Kalimanju

Iako je on predstavljao prepreku na moru i opasnost za manja plovila, cjevovod od plastičnih cijevi promjera preko 20 centimetara koji su na površini mora držale brojne za njega privezane metalne bačve, nije bio propisno obilježen, niti osvijetljen tokom noći, a što bi morao biti po propisima o sigurnosti pomorske plovidbe. Postavljanje plutajućeg cjevovoda i obavljanje podmorskih radova u Kalimanju tada nisu ni objavljeni preko oglaza za pomorce Uprave pomorske sigurnosti, iako je to takođe po propisima, moralo biti učinjeno.

Nakon što su se u junu pobunili hotelijeri čiji su se gosti žalili na nesnosan smrad i zamućeno more jer je nanos mulja koji se ispumpavao u more pred rtom Pakovo bio pun kanalizacionog otpada i zauljenih materija, reagovala je i Ekološka insekcija koja je zaustavila ove kontroverzne radove i naložila investotoru- Opštini Tivat, da prije njihovog eventualnog nastavka, izradi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu i preduzme mjere da se smanji zagađivanje šireg akvatorijuma Tivatskog  zaliva.

Radovi do danas međutim, nisu nastavljeni, a plovni bager firme „Iva put” i dalje besposlen pluta vezan uz jedan od gatova gradske marine, dok iz Opštine Tivat tvrde da uprkos neplaniranom zastoju, neće dći u poziciju da izvođaču radova plažaju penale jer mu u skladu sa potpisanim ugovorom, nisu omogućili nesmetano izvođenje radova.

Plovni bager u Kalimanju

Gradonačelnik Kusovac potvrdo je da su radovi na čićenju podmorja gradske marine zaustavljeni nako intervencije Ekološke inspkecije, ali je kazao da niko od njegovih saradnika u Opštini zbog toga neće snositi odgovornost.

„Prvobitna procjena je bila da nam za to ne treba Elaborat o procjeni uticaja jer se u sklopu ovog projekta nipta ne gradi, niti se nešto pomjera. Nema nikakve finasijske štete za Opštinu i ništa nije plaćeno izvođaču mimo onoga što je do sada urađeno“- kazao je Kusovac, iako se tenderom koji je raspisala Opština traži pomjeranje odnosno uklanjenje ni manje ni više nego 40 hiljada kubika materijala iz podmorja Kalimanja. On je dodao da će Ellaborat o procjenu uticaja koji je u izradi, pokazati što će se dalje i kako moći raditi u Kalimanju.

„Odgovornosti ne mora da ima iko u Opštini jer nije ni bila nikava šteta“- zaključio je Kusovac.

Inače, samo zbog toga što je radove u Kalimnanju počela bez izrade Elaborata o procjeni uticaja, Opštini Tivat kao investitoru, po članu 35. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, prijeti novčana kazna u iznosu od 2.000 do 40.000 eura.

Izvor:S.L

Najčitanije