35 C
Kotor

Slušaj online radio

Za podršku sektoru kulture 500.000 eura

Bogdanović

Vlada je usvojila set hitnih mjera za sektor kulture, koji podrazumijeva vanrednu podršku u iznosu od 500 hiljada eura za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom koju je uzrokovala pandemija koronavirusa, kazao je ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

On je rekao da će Ministarstvo kulture naredne nedjelje početi sa realizacijom predviđenih mjera i to u vidu raspisivanja konkursa za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni novonastalom situacijom.

To se odnosi, kako je rekao, i na uvećanje budžeta za konkurse namijenjene projektima iz oblasti kreativnih industrija i kinematografije i pokretanje platforme Online Art market.

On je objasnio da je, imajući u vidu aktuelnu situaciju zbog koje je privremeno obustavljen rad ustanova kulture i onemogućena realizacija brojnih manifestacija, Ministarstvo sprovelo analizu resornih sektora kako bi se utvrdilo stanje u kojem akteri kulturne scene djeluju u novonastalim okolnostima i analizirao stepen ugroženosti kulturnih djelatnika.

Kako je istakao, analizom je identifikovan najugroženiji sloj kulturnih djelatnika, onih na koje aktuelni zastoj u privredi, kao i zabrana javnih i drugih okupljanja, dominantno utiču.

“Riječ je o jednom broju umjetnika, stvaralaca i stručnjaka u kulturi čiji programi i projekti zbog nastalih okolnosti moraju biti otkazani ili obustavljeni, time i njihov radni angažman. To su freelanceri, samostalni umjetnici, preduzetnici koji djeluju u oblastima stvaralaštva, kao i privredna društva čija je osnovna djelatnost prikazivanje filmova”, saopštio je Bogdanović.

On je dodao da će za potrebe podrške sektoru stvaralaštva, ali i privrednom sektoru u domenu prikazivanja filmova, Ministarstvo kulture omogućiti vanredni Konkurs za podršku programima i projektima u iznosu od 400 hiljada eura.

“Ovom mjerom biće obuhvaćen najveći broj kulturnih poslenika, kao što su samostalni umjetnici, glumci, muzičari, likovni umjetnici, filmski radnici i drugi kulturni djelatnici koji nemaju radni odnos i kontinuitet prihoda, već ih ostvaruju kroz honorarne angažmane”, rekao je ministar.

On je objasnio da ova mjera podrazumijeva finansiranje programa i projekata za ove aktere, čime će biti obezbijeđen njihov kontinuitet u radu i individualnom usavršavanju.

“Podrška će biti realizovana u saradnji sa CNP-om, Zetskim domom i Filmskim centrom, javni konkurs koji će biti objavljen naredne nedjelje, a čiji će sadržaj, uslovi kao i tematski okvir, biti usklađeni sa potrebama za društveno-odgovornim djelovanjem koje proizilaze iz novonastale situacije”, rekao je Bogdanović.

On je kazao da će Ministarstvo kulture, pored planiranih 100.000 eura za godišnji konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kreativnih industrija, uvećati iznos fonda podrške ovoj oblasti za dodatnih 50 hiljada.

“Ministarstvo kulture će u saradnji sa Filmskim centrom obezbijediti dodatnih 50 hiljada eura za povećanje ovogodišnjeg budžeta za finansiranje razvoja projekata i scenarija u kinematografiji u okviru godišnjeg konkursa. Na taj način biće omogućen veći angažman scenarista, script doktora, pisaca dijaloga i drugih aktera koji ove projekte mogu da realizuju i u novonastalim okolnostima”, kazao je Bogdanović.

On je najavio da će Ministarstvo kulture, u saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Crne Gore, staviti u funkciju “Online Art market”.

“To će likovnim i primijenjenim umjetnicima, ali i akterima iz sektora kreativnih industrija, omogućiti bolju vidljivost i jednostavan plasman svojih produkata i umjetnina, kao i online sistem naplate”, kazao je Bogdanović.

Najčitanije