17.1 C
Kotor

Slušaj online radio

Opšta bolnica Kotor uvela najsavremeniju metodu liječenja uroloških problema

Sa intervencije u Opštoj bolnici Kotor

Opšta bolnica Kotor  Kotor uvela je  nove metoda urološke prakse, odnosno lasersku dezintegraciju kamena u urinarnim putevima. Za te svrhe nabavljen je najsavremeniji tzv. Holmium laser za tretman bolesnika sa ovom vrstom zdravstvenih tegoba.

Problema sa kamenom u mokračnim kanalima, prema statistici, ima oko 20 odstro stanovništva regiona Boke Kotorske koji su oslonjeni na kotorksu Opštu bolnicu kao pružaoca zdravsvenih usluga na sekundarnom nivou.

Urolog u OB Kotor, dr Dragan Pratljačić ističe da pojava kalkuloze (kamena u urinarnim putevima) u svijetu varira od 1 do 20% od ukupnog broja stanovnika, a zavisi od geografskih, klimatskih, etničkih i naslednih faktora, kao i od navika u ishrani. U zemljama sa visokim standardom, ona se javlja kod više od 10% populacije.

“Klakuloza se naročito manifestuje u ljetnim mjesecima u zemljama Mediterana zbog smanjene hidriranosti, te možemo zaključiti da manje ili veće probleme sa kalkulozom urinarnog trakta ima svaki peti građanin Boke. Konkretno, maši podaci pokazuju da se na dnevnom nivou, tokom ljetnjih mjeseci, u ambulantu urologije javi u prosjeku 2,5 pacijenta sa akutnom kalkulozom (bolovi tipa renalne kolike),”-  objasnjava dr Pratljačić.

Direktor OB Kotor, specijalista kardiologije dr Davor Kumburović naglasio je da je težnja te ustanove da usvoji najsavremenije metode liječenja ovih učestalih patoloških stanja,. Stoga je, ističe dr Kumburović, OB Kotor nabavila Holmium laser za dezintegraciju konkremenata i lasersku enukleaciju prostate.

“Na ovaj način, građani našeg regiona stiču pravo na zadovoljenje zdravstvene potrebe tehnologijom koja je u svijetu prepoznata kao najbezbjednija, najefikasnija i najbrže rastuća metoda za zbrinjavanje ovih oboljenja. Mi ćemo i dalje predano da radimo na razvoju naše ustanove i svi naši napori i ubuduće biće u svrhu unapređenja zdravlja naših korisnika, te da OB Kotor bude prepoznata kao relevantna ustanova za zbrinjavanje zdravstvenih potreba stanovništva ovog područja, u skladu sa svjetskim standardima dobre medicinske prakse,”- poručio je direktor kotorske bolnice, dr Davor Kumburović.

Načelnik Odjeljenja urologije bolnice Kotor dr Darko Topić istakao je da ga posebno ponosnim čini to što se upravo na njegvom odjeljenju uvodi ova najmodernija metoda liječenja.

“Holmium laser tehnologija je krajnji rezultat potražnje za najefikasnijim metodama dezintegracije konkrementa urinarnog trakta, koji je u isto vrijeme i najbezbjedniji za pacijenta. Laserskom energijom obezbjeđena je veća efikasnost uklanjanja svih fragmenata nastalih tokom dezintegracije, čime se smanjuju postoperativne komplikacije i eventualne dodatne reintervencije. Načini rada lasera omogućuju pretvaranje kamena u prašinu ili u veće fragmente, koji se potom mogu evakuisati i analizirati, a njihovom analizom obezbjediti i prevencija ponovnog formiranja konkremenata.”- objasnio je dr Topić.

Uz sklopu nabavke nove opreme za Odjeljenje urologije, obezbjedjen je i savitljivi i polusavitljivi ureterorenoskop, čime je, prema riječima dr Topiča,  omogućen tretman konkremenata u svim nivoima urinarnog trakta – bubreg, ureter, mokraćna bešika.

“Pozivamo sve naše građane da, ukoliko imaju dijagnostikovanu kalkulozu zakažu konsultaciju sa našim urološkim timom. Na ovaj način će se detaljnije upoznati sa metodama liječenja i značajno unaprijediti kvalitet svog života.”-zaključio je dr Topić.

Najčitanije